Politik vedr. kunders og samarbejdspartners persondata


Generelt om oplysninger

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan BC Agro-Tek. behandler persondata og  cookies. 

Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.  Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik.  

En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din maskine, når du færdes på BC Agro-Tek.s hjemmesider. En cookie bruges til at registrere, hvilke af vores sider du er på, og hvor længe.


Hvilke persondata modtager BC Agro-Tek.? 

BC Agro-Tek. registrerer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder  ved salg til os eller ved køb af varer og ydelser hos os. Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt evt.  betalingsoplysninger og får ved køb og salg oplysning om købs- og salgshistorik. Når du færdes på BC Agro-Tek.s hjemmeside, indsamles oplysninger om din IP-adresse, din browser  og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår. Ønsker du ikke at BC Agro-Tek. behandler dine persondata, kan det hindre køb af varer eller ydelser  hos os. 


Hvad bruges personoplysningerne til? 

BC Agro-Tek. bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig. 

Oplysninger om din færden på vores hjemmeside anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a.  kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside. BC Agro-Tek. behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vore forpligtelser overfor  dig som kontraktpart. 


Hvem videregiver BC Agro-Tek. personoplysninger til? 

De personoplysninger, du afgiver til BC Agro-Tek. som led i en kontrakt, bruger vi til at gennemføre  aftalen med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af aftalen med dig.


Hvordan beskyttes dine data? 

BC Agro-Tek. er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. BC Agro-Tek. træffer  sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller  forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i  strid med loven.Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi  ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år  efter ophørt medlemskab eller efter sidste kontakt ved køb af varer eller services. 


Særligt om cookies 

Cookies anvendes med det formål at forbedre vores hjemmeside. Ved brug af vores hjemmeside  accepterer du BC Agro-Tek.s brug af cookies. Cookies slettes efter et par måneder efter dit sidste  besøg. 

Hvis du ønsker at slette eller blokere cookies, kan du anvende nedenstående vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering/ 


Dine rettigheder 

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine  data samt til dataportabilitet, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til  persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få  dine oplysninger begrænset - eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem. 

Hvis du har spørgsmål til BC Agro-Tek. ´ behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af  cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til BC Agro-Tek. S per telefon, e-mail eller  post. Kontaktoplysningerne fremgår på vores hjemmeside. 

Ønsker du efter henvendelse til BC Agro-Tek. at klage over virksomhedens behandling af dine  persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.